Okenné fólie

Prečo fólie?

lebo chránia pred:

 • okamžitým vniknutím do Vašich priestorov
 • úlomkami po rozbití skla
 • horúčavou, prehriatím priestorov slnečným žiarením
 • energetickými stratami pri vykurovaní v zime
 • vyblednutím a vyslepovaním predmetov slneč. žiarením
 • škodlivým vplyvom UV – žiarenia
 • prílišnou svetlosťou – oslepovaním
 • nepríjemnými pohľadmi, t. j. Vašu intímnu sféru
 • skazením Vášho zraku správnym rozptylom svetla
 • zničením Vašich plastových striech, zimných záhrad a sanujú tieto na roky vopred
 • zničením Vášho majetku vandalmi – sprejermi
 • zničením Vaších budóv odrazenými kameňmi od kolies aut

|
COPYRIGHT © 2014 ALL RIGHTS RESERVED.